Fredagen den nionde februari hade Vkna den första av tre workshops tillsammans med Umeå Biotech Incubator.

UBI är en arbetsplats som redan idag arbetar väldigt konkret med jämställdhet i sin verksamhet men som ville få mer perspektiv kring jämlikhet och även få stöd från Vkna i att göra förändringsarbetet mer långsiktigt hållbart. Workshopen inleddes med ett gediget kunskapspass med begrepp kring kön, genus, normer, intersektionalitet. Detta följdes av praktiska övningar kring normkritik och egna privilegier. Även samtal kring personlighetstyper och egenskaper i arbetslaget samt vid rekrytering, och vilka vinster det finns med att ha en personalgrupp där alla kompletterar varandra och kan komma till sin rätt.

Deltagarna fick även göra en gemensam kartläggning av det jämställdhets- och jämlikhetsarbete UBI redan nu gör. Detta för att i de kommande träffarna arbeta mer långsiktigt i hur arbetet kan integreras ytterligare i verksamhetens rutiner för att få det hållbart även för framtiden.

Det blev en mycket givande dag med positiva och energifyllda deltagare som bidrog till intressanta samtal och reflektioner kring hur de på bästa sätt kan införliva visionen om ett jämlikt arbetsklimat i alla delar av UBI.

Skip to content