Under våren 2018 genomför Komatsu Forest en stor jämställdhetssatsning tillsammans med Vkna. Komatsu är ett företag som starkt tror på och tar tag i dessa frågor och vill jobba med jämställdhet för att skapa en mer attraktiv arbetsplats där människor trivs och vill stanna kvar. Jämställdhetssatsningen görs genom Vkna jämställdhetsprocess som är en process i fyra steg som går ut på att arbetsplatsen själv via chefer och ledare ska kunna utbilda sin personal via Vkna webbverktyg.

Under vecka 16 genomfördes steg 2 i processen. Chefer och ledare på Komatsu genomgick då en halvdagsutbildning med fokus på görande och praktik som sedan blandas med teori och kunskap kring begrepp som rör jämställdhet och inkludering. Detta för att de på bästa sätt ska kunna genomföra steg 2 i processen som innebär jämställdhetsutbildning för 350 personer ur personalen via Vkna webbverktyg.

Skip to content