Höstens MeToo-rörelse visade att sexuella trakasserier och sexuell jargong sker över allt. Rörelsen synliggjorde en tystnadskultur om maktmissbruk, sexuella trakasserier och övergrepp. En tystnadskultur växer fram genom att ett beteende normaliseras och ingen säger ifrån. Inom otaligt många branscher skapades upprop som spreds över sociala medier med olika hashtags för att stoppa trakasserier och diskriminering på arbetsplatser. Tusentals kvinnor och män stod upp för att bryta tystnaden.

#teknisktfel #vikokarover #utantystnadsplikt #ickegodkänt #sistaspikenikistan #medvilkenrätt #orosanmälan #visjungerut #nustickerdettill #närmusikentystnar #tystiklassen #givaktochbitihop #inteförhandlingsbart #vårdensomsvek #metoobackstage

Detta är bara ett urplock av alla upprop som skrevs under hösten 2017. Även om rörelsen inte är lika påtaglig idag, så är det viktigt att förstå att många av problemen kvarstår. Problem som inte får tystas eller hamna längre ner på prioriteringslistan. MeToo visade att väldigt få arbetsgivare är medvetna om att det förekommer sexuella trakasserier på just deras arbetsplats. Det saknas även kunskap om hur sexuella trakasserier ska hanteras. Fler arbetsgivare behöver ta värdegrundsarbetet på allvar, och ta fram tydliga riktlinjer för hur sexistisk jargong på arbetsplatsen ska hanteras. Vi behöver alla träna på att säga ifrån när det förekommer sexistisk jargong för att inte föra tystnadskulturen vidare. Vkna tror på ett förändringsarbete under en längre process. Ett arbete där vi involverar hela verksamheten genom utbildning och diskussioner som leder till faktisk handling och förändring. En arbetsplats fri från kränkningar och sexuella trakasserier möjliggör för människor i mycket högre utsträckning att trivas, vara kreativa och bidra till lyckade resultat!

Skip to content