Vkna AB har jämställdhetsutbildat projektgruppen i North Sweden Cleantech – ett projekt som satsar på Cleantech i Norr och som ser jämställdhet som en viktig del av ett hållbart samhälle. Projektet startade i januari 2016 och pågår hela 2018 ut.

Peter Hedman är projektledare för North Sweden Cleantech och berättar här om jämställdhetssatsningen de genomfört tillsammans med Vkna;

”Vi har jämställdhet som ett av fyra utpekade mål för den satsning inom cleantechområdet som North Sweden Cleantech driver. Alla projektmedarbetare ska vara utbildade i jämställdhetsintregrering för att vi ska ha kunskap att uppnå målet. Vi valde att jobba tillsammans med Vkna, som är ett start up med hög ambitionsnivå och kompetens både i teori och praktik. Viktigt att Vkna arbetar med grunden i det som är forsknings- och evidensbaserat”.

Peter berättar vidare att han uppfattade workshopserien med Vkna som positiv och samarbetsinriktad:

”Upplägget var väl balanserat mellan jämställdhetspolitik och företagsnytta. Det var inspirerande och konstruktivt. Bra mix av teorigenomgångar och praktiska övningar. Att delta i Vknas workshops har gett våra projektmedarbetare en bra grund att stå på för att förverkliga projektets mål.”

Upplägget tillsammans med Vknas jämställdhetsstrateger byggde på att projektgruppen efter genomförda workshops arbetade vidare självständigt med jämställdhetsfrågor i sitt dagliga projektarbete. Peter Hedman berättar:

Vi är ett projekt som arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering och med riktade event. Det innebär att vi å ena sidan jobbar med jämställt bild- och skriftspråk, jämställt när det gäller föredragshållare och på andra sätt verkar för jämställt deltagande på våra event och aktiviteter. Dessutom genomför vi riktade aktiviteter, t ex den årligt återkommande konferensen Women with impact”.