En inkluderande arbetsplatskultur med en mångfald av människor kan leda till effektiva, kreativa och lönsamma verksamheter. Varför? Jo, när vi mår bra på jobbet och känner att hela vår person och kompetens blir uppmärksammad leder det också till att arbetet känns mer meningsfullt och uppfyllande. När vi känner trygghet och tillit vågar vi låta våra idéer flöda mera fritt. Då känns det roligt och inspirerande att arbeta!

Hur skapar man arbetsplatser där en mångfald av människor trivs och får komma till sin rätt?

Ett första steg kan vara att bli medveten om vilka normer och vilken stämning och jargong som råder på arbetsplatsen. Jargong och normer kan visa sig på olika sätt. Exempelvis hur och vad vi pratar om på fikastunder och lunch, vilka som får komma till tals på möten och på vilka sätt, hur lokalerna är utformade, hur vi beskriver varandra, hur arbetsuppgifter är fördelade etc.

Normer är ofta positiva och skapar gemenskap. Men de kan också vara utestängande och göra det svårare för olika människor att passa in eller trivas. T ex om samtalen kring fikabordet mestadels handlar om husköp och barn kan det kännas utestängande för människor utan barn eller med få mycket möjligheter att köpa hus. Eller om det finns outtalade förväntningar på klädsel/intressen/annat som alla inte kan leva upp till. Eller om det alltid är vissa personer som kommer till tals och beslutar saker på möten. Eller om skämt sker på andra gruppers bekostnad.

Därför är det viktigt att reflektera kring vad vi faktiskt pratar om på arbetet, hur vi pratar om det och när vi pratar om det. Finns det saker att förändra till det bättre så att alla (både nuvarande och framtida kollegor) får plats och mår bra på vår arbetsplats?

Inkluderande arbetsplats 

Ett steg till att skapa inkluderande arbetsplatser – alltså arbetsplatser där en mångfald av människor får vara, trivas och komma till sin rätt –  är att jobba för en positiv arbetsplatskultur med normer som inte exkluderar. Som en start i detta arbete kan ni ta hjälp av vår Kulturkarta.

Skip to content