Våra tjänster

bättre arbetsplatser, starkare varumärken

Genom att bygga jämlika och inkluderande arbetsplatser ökar du dina chanser att attrahera kompetenta personer som vill stanna kvar inom organisationen. Jämlika organisationer byggs på flera sätt och på flera nivåer – samtidigt. 

01

Våra digitala utbildningar

När vi lanserade webbutbildningarna 2014 var vi före vår tid. Sedan dess har vi förfinat vår Jämlikhetsutbildning, men också utvecklat en utbildning i mångfald på arbetsplatsen.  Våra digitala verktyg hjälper er att kompetensutveckla hela arbetsplatsen, öka förtroendet för ledning och chefer, samt att skapa strukturer för jämlikhetsarbete. 

02

Aktiva åtgärder

Vkna hjälper er med arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Vi är med er i planeringen och uppstarten som gör arbetet till en del av era rutiner och kvalitetsprocesser. Inom ett år lever ni upp till lagkravet – och har samtidigt byggt en mer robust och attraktiv arbetsplats

03

Och jättemycket mer

Vi utbildar ledare och projektgrupper om jämlikhet, men stöttar också upp HR och kommunikation i frågor som rör normkreativitet. I våra skräddarsydda tjänster ingår bland annat att jämställdhetsintegrera projekt och utveckla värdegrunder som verkar i vardagen. Allt börjar och slutar med era behov och förutsättningar.