Vi gör jobbet enklare

Aktiva åtgärder ersatte 2017 den jämställdhetsplan som tidigare ingick i arbetsgivares ansvar. De flesta arbetsgivare känner till och vill leva upp till det nya lagkravet, men är osäkra på sina skyldigheter och hur de konkret ska gå tillväga. Vår beprövade metod gör Vkna till en trygg och kompetent partner när ni tar er an uppgiften. 

Vknas metod för aktiva åtgärder 

Vkna:s metod vänder sig till dig som ansvarar för aktiva åtgärder i ett företag eller en organisation. Vår metod leder dig på ett pedagogiskt och lättbegripligt vis genom ett års arbete med aktiva åtgärder. Vi gör det enkelt att följa lagstiftningen och att skapa en ännu bättre arbetsmiljö för dina medarbetare – och dig. 

Genom vkna-metoden får ditt företag

  • En färdig planering och guide för samtliga fyra stegUndersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och utvärdera.  
  • Tydliga och lättbegripliga att-göra-listor. 
  • Färdiga intervjumallar för undersökningen. 
  • Effektiva metoder och arbetssätt som underlättar uppstart och uppföljning.
  • Vägledning för dokumentation med tydliggörande exempel.

Vi kan inte göra jobbet åt er, men vi kan göra ert jobb enkelt. 

Skriv något om era behov eller funderingar, så återkommer vi.  

Skip to content