Vkna: s jämställdhets- och mångfaldsverktyg

Med våra verktyg arbetar ni enkelt och effektivt med att höja kompetensen och samtala om normer, inkludering och arbetsplatskultur. Verktygen gör det också möjligt att koppla samman nya kunskaper med praktiska metoder. Vknas digitala verktyg är skapade utifrån ett perspektiv där chefer och ledare ges extra ansvar i arbetet.

Verktyget har ökat vår känsla av trygghet när vi jobbar med jämställdhetsfrågorna. Nivån är också så bra, att det verktygen passar för både chefer och medarbetare.

Chef

Komatsu Forest

Verktyget ni får som stöd är så bra strukturerat och enkelt att vem som helst kan hålla i utbildningen. Dessutom är det väldigt roligt och kompetensutvecklande.

Medarbetare

Region Västerbotten