Vkna jämställdhetsverktyg och Vkna mångfaldsverktyg

Genom Vkna jämställdhetsverktyg och Vkna mångfaldsverktyg kan er verksamhet på ett enkelt och effektivt sätt kompetensutveckla och föra samtal med hela arbetsplatsen i normer, inkludering och arbetsplatskultur samt relatera nya kunskaper och praktiska metoder till den egna verksamheten. Vknas digitala verktyg är skapad utifrån ett perspektiv där chefer och ledare ges extra ansvar i arbetet.

”Verktyget har ökat vår känsla av trygghet när vi jobbar med jämställdhetsfrågorna. Nivån är också så bra, att det verktygen passar för både chefer och medarbetare” – Komatsu Forest

”Verktyget ni får som stöd är så bra strukturerat och enkelt att vem som helst kan hålla i utbildningen. Dessutom är det väldigt roligt och kompetensutvecklande” – Medarbetare, Region Västerbotten

Vknas Jämlikhetsportal för arbetsplatser

Vknas jämlikhetsportal är en digital lösning för företag och organisationer som vill integrera jämställdhet, jämlikhet och mångfald på arbetsplatsen. Portalen möjliggör ett helhetsperspektiv på arbetet där verksamheten får överblick över det som gjorts, tillgång till digitala verktyg och övningar, dokumentation, statistik och feedback. Här får Vknas kunder ett användarkonto och får tillgång till en månadsbaserad prenumeration.

Skip to content