Hur starkt är ditt arbets-givarvarumärke?

Vi bygger Västerbottens mest attraktiva och kreativa arbetsplatser – arbetsplatser dit människor söker sig och där de vill stanna kvar. Jämlikhet och mångfald är inte målet, utan verktyget.

Z

Lagkrav: Aktiva åtgärder

Sedan 2017ska alla svenska företag arbeta med aktiva åtgärder. Vi hjälper er att bygga en hållbar struktur.

Utbildningar, inspiration och workshops

Vi föreläser och håller i workshops inom en rad områden som rör jämlikhet och mångfald inom arbetslivet. Läs mer i vår tjänstekatalog.

Storskaliga digitala utbildningar

Våra två digitala utbildningar gör det möjligt att utbilda hela arbetslag och arbetsplatser – och att hålla arbetet levande över tid.